กินดิ๊...!! กล้วยทอดอินโด's shop information

กินดิ๊...!! กล้วยทอดอินโด's shop information

603/17 ถนนเพชรเกษม2 แขวงบางแคเหนือ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160