ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นมะระราชา's shop information

ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นมะระราชา's shop information

19/203 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210