ก๋วยเตี๋ยวหมูย่างเจ๊ม่วย หลังวัดกบ (สูตรโบราณ)'s shop information

ก๋วยเตี๋ยวหมูย่างเจ๊ม่วย หลังวัดกบ (สูตรโบราณ)'s shop information

134/1 ถ.ธรรมวิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000