KUAYTAEW KHRU PRAPHA (Phra Nakhon Sri Ayuthaya)'s shop information

KUAYTAEW KHRU PRAPHA (Phra Nakhon Sri Ayuthaya)'s shop information

33/6 ม.5 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

66-982488977