โค้งวัดใหญ่'s shop information

โค้งวัดใหญ่'s shop information

4/4 ม.3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000