อำไพ ซ่อมผ้า แก้ทรง's shop information

อำไพ ซ่อมผ้า แก้ทรง's shop information

528 ม.2 เทศบาลบางปู ซอย 60 แขวงท้ายบ้าน เขตเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280