ข้าวขาหมู เฮียเจ๋ง's shop information

ข้าวขาหมู เฮียเจ๋ง's shop information

126/1 ม.14ถนน นครเขื่อนขันธ์ แขวงบางพึ่ง เขตพระประแดง สมุทรปราการ 10130