ก๋วยเตี๋ยวยายวรรณ's shop information

ก๋วยเตี๋ยวยายวรรณ's shop information

362/42 สายไหม สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220