เมย์มอสคาเฟ่ ขนมจีนบุฟเฟต์'s shop information

เมย์มอสคาเฟ่ ขนมจีนบุฟเฟต์'s shop information

หนองเพนียงพัฒนา 2 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000