ลาบยโส's shop information

ลาบยโส's shop information

ซอย พหลโยธิน 52 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220