ก๋วยเตี๋ยวครูปู's shop information

ก๋วยเตี๋ยวครูปู's shop information

104/1 ม.13 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000