ลุงหลอดข้าวหลามเว้ยเห้ย's shop information

ลุงหลอดข้าวหลามเว้ยเห้ย's shop information

110/5ม.3 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000