lung piak thurian zing (Tak)'s shop information

lung piak thurian zing (Tak)'s shop information

169/2 ม.3 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000