ซุปเปอร์แซ่บ ก๋วยจั๊บทับโกบ's shop information

ซุปเปอร์แซ่บ ก๋วยจั๊บทับโกบ's shop information

ตรงข้ามโรงเรียนเทศบาล1 (บ้านสะเดา) ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120