ปทุม's shop information

ปทุม's shop information

ตลาดโรจนะมาร์เก็ต ซอย หมู่บ้านโรจนะการ์เด้นโฮม ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000