ก๋วยเตี๋ยวจริงใจ's shop information

ก๋วยเตี๋ยวจริงใจ's shop information

389/323 หมู่ 4 ถนน สุขสวัสดิ์ แขวงปากคลองบางปลากด เขตพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290