ยำอร่อยฟ้องแม่'s shop information

ยำอร่อยฟ้องแม่'s shop information

ตลาดเจริญตา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220