ชาปักษ์ใต้ สาขาที่ 464's shop information

ชาปักษ์ใต้ สาขาที่ 464's shop information

25 ม.2 ต.ทรงธรรม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000