ข้าวมันไก่'s shop information

ข้าวมันไก่'s shop information

ตลาดสดปทุมรัตต์ ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190