มิลค์ นมสด's shop information

มิลค์ นมสด's shop information

123/747ตลาดนัดมณียา ร้าน มิล์นมสด ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000