มิสเตอร์สตรีม ลูกชิ้นนึ่งสมุนไพร's shop information

มิสเตอร์สตรีม ลูกชิ้นนึ่งสมุนไพร's shop information

ตลาดนัด รร.เทพลีลา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240