เมี่ยงคำแม่เฉลา's shop information

เมี่ยงคำแม่เฉลา's shop information

16 ม.11 แขวงบางกอบัว เขตพระประแดง สมุทรปราการ 10130