กะละห์ข้าวราดแกง's shop information

กะละห์ข้าวราดแกง's shop information

18/51 ม1 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000