ลิ้ม เฮง เฮียง's shop information

ลิ้ม เฮง เฮียง's shop information

ตลาดสดแฮปปี้แลนด์ใหม่ ซอย เสรีไทย 41 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240