II JEE's shop information

II JEE's shop information

70/46 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130