maephon khanom thai (Phitsanulok)'s shop information

maephon khanom thai (Phitsanulok)'s shop information

32/1 ม.5 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160