maesriyawong arhanpaktai (Chon Buri)'s shop information

maesriyawong arhanpaktai (Chon Buri)'s shop information

ร้านแม่ศรียวง อาหารปักษ์ใต้ 258/5 ม.10 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000