มะแฟง กาแฟโบราณ's shop information

มะแฟง กาแฟโบราณ's shop information

52/8 ม.2 บ้านหนองน้ำเขียว ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220