มะนาว & ข้าวแกง กับข้าว ผัด แกงทอด's shop information

มะนาว & ข้าวแกง กับข้าว ผัด แกงทอด's shop information

74/9 ซอย พหลโยธิน 52 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220