เมย์มอสคาเฟ่ ขนมจีนบุฟเฟต์'s shop information

เมย์มอสคาเฟ่ ขนมจีนบุฟเฟต์'s shop information

88/9 หมู่ 7 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000