เต้าหู้ทอดโพธาราม's shop information

เต้าหู้ทอดโพธาราม's shop information

ตลาดหน้าหมู่บ้านเศรษกิจ ถนนเพชรเกษม102 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160