มี๊ ข้าวมันไก่'s shop information

มี๊ ข้าวมันไก่'s shop information

10/183 ดวงมณี ซ.2 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220