เมี่ยงปลาเผา ถนอมมิตร's shop information

เมี่ยงปลาเผา ถนอมมิตร's shop information

55/8 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220