น้องปิ๊งกะเพราถาด's shop information

น้องปิ๊งกะเพราถาด's shop information

27/50(ล็อก4) ม.1 ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000