MR.SALMON SUSHI (Chaing Mai)'s shop information

MR.SALMON SUSHI (Chaing Mai)'s shop information

ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ชั้น 2 ล็อคที่ 28 ล้านมิสเตอร์แซลมอนซูชิ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300