เมซโซ่ เกตเวย์ บางซื่อ's shop information

เมซโซ่ เกตเวย์ บางซื่อ's shop information

เกตเวย์ บางซื่อ ชั้น 2 เลขที่ 162/1-2 , 168/10 ถ.ประชาราษฎร์ 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800