กุ๊กไก่'s shop information

กุ๊กไก่'s shop information

89 ซ.โยธินพัฒนา 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240