เป็ดย่าง พุเตย's shop information

เป็ดย่าง พุเตย's shop information

124/1 หมู่ 11 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130