โอนิ มิ้ลค์แอนด์ที's shop information

โอนิ มิ้ลค์แอนด์ที's shop information

313 ม.1 ซ.สวนอุตสาหกรรมศรีราชา ถ.สุขาภิบาล 8 บริษัท ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิคส์ จำกัด ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230