แพรพลอยชากาแฟ's shop information

แพรพลอยชากาแฟ's shop information

หมู่บ้านนภาวัลย์9/22 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220