ข้าวมันไก่ตอน ไก่ทอด's shop information

ข้าวมันไก่ตอน ไก่ทอด's shop information

85/45 ร้านข้าวมันไก่ตอน ไก่ทอด ทางหลวงชนบท สป.2001 แขวงบางโฉลง เขตบางพลี สมุทรปราการ 10540