หมูทอด 3 กษัตริย์'s shop information

หมูทอด 3 กษัตริย์'s shop information

2/43 ถ.โชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230