namphueng khai kai thuk lak anamai (Uthai Thani)'s shop information

namphueng khai kai thuk lak anamai (Uthai Thani)'s shop information

91/1 ต.ท่าซุง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000