แนน ยำรสเด็ด's shop information

แนน ยำรสเด็ด's shop information

ตลาดป้าพร แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220