นายติ่ง อาหารตามสั่ง's shop information

นายติ่ง อาหารตามสั่ง's shop information

131 ซอย รามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310