น้ำเต้าหู้ออฬ่า's shop information

น้ำเต้าหู้ออฬ่า's shop information

191/7 ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000