นมสดท่าใหญ่ สาขา ศาลากลาง's shop information

นมสดท่าใหญ่ สาขา ศาลากลาง's shop information

45/1 ถ.จุลนันท์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000