Nongpumipat Saraytaa (Samut Sakhon)'s shop information

Nongpumipat Saraytaa (Samut Sakhon)'s shop information

ตลาดริมคลองพันท้ายนรสิงห์ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000