ก๋วยเตี๋ยวไก่โคตรตุ๋น's shop information

ก๋วยเตี๋ยวไก่โคตรตุ๋น's shop information

287/101 ม.1 ถนน สุขสวัสดิ์ แขวงปากคลองบางปลากด เขตพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290