น้ำมะพร้าวบ้านแพ้ว's shop information

น้ำมะพร้าวบ้านแพ้ว's shop information

ตลาดถนอมมิตร แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220